[:es] [:en]

PREMI AUDIOVISUAL MiCe ESTATAL 2019

L’Associació Cultural Jordi el Mussol, dins de la celebració del festival MiCe 2019 (7a Mostra Internacional Cinema Educatiu), convoca el Premi Audiovisual MiCe Estatal 2019 d’acord amb les següents

BASES:

Descarrega les bases

 1. Podran participar totes les produccions audiovisuals realitzades durant els últims tres últims cursos escolars (2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019) en l’àmbit educatiu d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i centres d’educació especial de l’estat espanyol i en els centres d’acció educativa a l’exterior i que utilitzin com a llengua vehicular qualsevol de les llengües parlades dins de l’estat ja siguin cooficials o no en qualsevol de les autonomies o ciutats autònomes, sempre que no hagin estat presentades en edicions anteriors de la MiCe.

 

 1. Les Produccions es presentaran sempre en Versió Original (V.O.).

 

 1. Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, video-creació, animació …

 

 1. Els alumnes i les alumnes hauran d’haver participat en tots els processos de la producció, amb el benentès que, en tractar-se de produccions d’àmbit educatiu, la mediació i la direcció de mestres, professores i professors ha d’estar present inevitablement.

 

 1. S’estableixen 3 categories:
 • Produccions realitzades per alumnes i les alumnes d’Educació Infantil i Primària
 • Produccions realitzades per alumnes i alumnes d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
 • Produccions realitzades per alumnes i alumnes de centres d’educació especial

 

 1. La durada màxima de les produccions audiovisuals presentades serà de 15 minuts.

 

 1. La formalització de la inscripció es realitzarà fins el 15 de desembre de 2018 i constarà obligatòriament de: (una sola inscripció per producció)
 • Inscripció electrònica, cal omplir la butlleta d’inscripció telemàticament.

La pots trobar en el següent enllaç: BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

I al web del festival www.micevalencia.com

 • Un fotograma representatiu del curtmetratge
 • La Producció presentada

 

 1. Atès que la producció se situa dins de l’àmbit educatiu dels centres docents la persona autoritzant de la seva presentació serà mestra, mestre, professora, professor, tutor, tutora o membre de l’equip directiu del centre dels alumnes i les alumnes que realitzen i / o actuen en la producció. Per tant seran aquests els responsables d’obtenir i custodiar totes les autoritzacions legals pertinents per part dels que ostenten la pàtria potestat dels menors d’edat participants, així com de les dades personals subministrades en les inscripcions i títols de crèdit de les produccions.

 

 1. Tant el fotograma com la Producció es presentaran en línia mitjançant qualsevol plataforma de descàrrega d’arxius (WeTransfer, Dropbox, Drive …) enviant i compartint l’enllaç de descàrrega dins de l’apartat corresponent de la butlleta d’inscripció o enviant-los al correu electrònic secretaria@festivalmice.com, indicant el títol i el centre educatiu, sempre abans de la fi del termini d’inscripció.

 

 1. L’Organització comunicarà a tots els contactes remesos a les inscripcions presentades la selecció o no de les seves produccions.

 

 1. L’Associació Cultural Jordi el Mussol triarà un jurat format per professionals de l’audiovisual i de l’educació, atorgant un PRIMER PREMI MICE ESTATAL 2019 per cada categoria. Les Actes del jurat es podran consultar a la web del festival MiCe (micevalencia.com).

 

 1. També s’atorgarà un PREMI DEL PÚBLIC per a cada categoria.

 

 1. Aquest premi s’atorgarà mitjançant el recompte de visualitzacions consolidades fins el 8 de febrer de 2019 a la plataforma de visualització triada per optar al PREMI DEL PÚBLIC.

 

Recordeu que l’ús d’imatges, melodies o cançons subjectes a drets d’autor pot portar al bloqueig de la plataforma de visualització de la producció, arribant a impedir la seva reproducció.

 

 1. En el recompte de les visualitzacions consolidades s’estarà a les condicions generals que regeixin per a la validació i consolidació d’aquestes a la plataforma de visualització.

 

 1. Es podran visualitzar a partir del dia 7 de gener de 2018 en el canal de Youtube MICE ESTATAL 2019.

 

 1. També es podrà accedir mitjançant els següents enllaços:
  Accedir per la web del Festival MiCe

 

 1. Trobareu el procediment de visualització i recompte al web del festival MiCe (micevalencia.com) a l’apartat:

MiCe 2019 / PREMIS AUDIOVISUALS MiCe Estatal.

 

 1. Els guardons seran lliurats en el transcurs de la Gala de Cloenda de la MiCe 2019. El lloc concret i l’hora del lliurament dels podreu trobar a la web de l’MiCe (micevalencia.com).

 

 1. La participació en el PREMI AUDIOVISUAL MICE Estatal 2019 pressuposa la total acceptació d’aquestes bases, i de forma expressa L’AUTORITZACIÓ DE PUBLICACIÓ de la producció presentada dins de la plataforma triada per optar al PREMI DEL PÚBLIC mitjançant el recompte de visualitzacions, així com també L’AUTORITZACIÓ DE PROJECCIÓ en les projeccions escolars i en qualsevol altre acte públic o privat programat dins del festival MiCe 2019.

 

 1. La interpretació d’aquestes bases serà competència exclusiva de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL MUSSOL com a organitzadora de la MiCe 2019 (7a Mostra Internacional Cinema Educatiu).

Descarrega les bases

[:]
SUBIR