Z_18_BASES MICE-FPA 2018

L’Associació Cultural Jordi el Mussol dins de la VI MiCe2018 (Mostra Internacional de Cinema Educatiu), convoca el 1r Premi Audiovisual MiCe-FPA2018 d’acord amb les bases següents:

1 – Podran participar produccions audiovisuals realitzades durant els darrers tres cursos escolars als centres de FPA(Formació Permanent d’Adults) del País Valencià

2 – Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, videocreació, animació…

3 – La durada màxima de les produccions audiovisuals presentades serà de 15 minuts.

4- Els/Les alumnes hauran d’haver participat en tots els processos de la producció, ben entès que, en tractar-se de produccions d’àmbit educatiu, la mediació i la direcció de professores i professors poden estar presents inevitablement.

5 – S’estableix per a l’edició del 2018 una sola categoria que inclou totes les modalitats audiovisuals abans esmentades

6 – La formalització de la inscripció es farà fins el 10 de desembre de 2017 i constarà obligatòriament de:

  • Inscripció electrònica, cal omplir la butlleta d’inscripció telemàticament. La pots trobar en el següent enllaç: BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
  • Un fotograma del curtmetratge
  • La producció audiovisual

Tant el curtmetratge com el seu fotograma es presentaran online mitjançant qualsevol plataforma de descàrrega d’arxius (Wetransfer, Dropbox, Drive…) enviant l’enllaç de descàrrega dins de l’apartat corresponent de la butlleta d’inscripció o enviant-los al correu electrònic micefpa@jordielmussol.com, indicant-ne el títol i el centre educatiu, sempre abans de la fi del terme de inscripció.

S’admeten els següents formats audiovisuals:

  • .avi (Windows)
  • .mov (MAC)
  • .mpg-4
  • .mp4
  • H.264 (códec)

7 – L’Associació Cultural Jordi el Mussol, dins de la VI MiCe2018, triarà un jurat format per professionals de l’audiovisual i de l’educació que atorgarà dos premis: un PRIMER PREMI i un ACCÈSSIT. Les Actes del jurat es podran consultar en el web del festival MiCe a la secció MICE 2018/PREMI AUDIOVISUAL MiCe-FPA 2018 (www.micevalencia.com).

8 – També s’atorgarà un PREMI DEL PÚBLIC que es votarà a la sala on es projecten els curtmetratges.

9 – Els guardons seran lliurats en el transcurs de la Gala de Cloenda de la VI MiCe 2018 (Mostra Internacional de Cinema Educatiu). El lloc concret i l’hora del lliurament els podreu trobar al web de la MiCe (www.micevalencia.com).

10 – La participació en el I PREMI AUDIOVISUALMiCe-FPA 2018 pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i de forma expressa l’AUTORITZACIÓ DE PROJECCIÓ en els passes escolars i en qualsevol acte programat dins del festival VI MiCe 2018.

12 – La interpretació d’aquestes bases serà competència exclusiva de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL MUSSOL com a organitzadora de la VI MiCe 2018 (Mostra Internacional de Cinema Educatiu).

SUBIR