[:es] [:en]

PREMI AUDIOVISUAL MiCe VALÈNCIA 2019

a les produccions escolars valencianes

Descarrega les bases 

L’Associació Cultural Jordi el Mussol, dins de la celebració del festival MiCe 2019 (7a Mostra Internacional Cinema Educatiu), convoca el Premi Audiovisual MiCe València 2019 a les produccions escolars valencianes d’acord amb les següents

BASES

 1. Podran participar totes les produccions audiovisuals realitzades durant els últims tres últims cursos escolars (16/17, 17/18 i 18/19) en l’àmbit educatiu d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i centres d’educació especial del País Valencià sempre que no hagen estat presentades en edicions anteriors de la MiCe.
 1. Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, video-creació, animació … sempre que la llengua utilitzada siga el valencià
 1. Els alumnes i les alumnes hauran d’haver participat en tots els processos de la producció, ben entès que, en tractar-se de produccions d’àmbit educatiu, la mediació i la direcció de mestres, professores i professors ha d’estar present inevitablement.
 1. S’estableixen set categories:
 • Produccions realitzades per alumnes i les alumnes d’Educació Infantil
 • Produccions realitzades per alumnes i les alumnes d’Educació Primària
 • Produccions realitzades per alumnes i alumnes d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
 • Produccions realitzades per alumnes i alumnes de centres d’educació especial
 • Book Tràiler realitzats per alumnes d’Educació Infantil
 • Book Tràiler realitzats per alumnes d’Educació Primària
 • Book Tràiler realitzats per alumnes d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
 1. La durada màxima de les produccions audiovisuals presentades serà de 15 minuts i per als Book Tràiler de 90 segons.
 1. La formalització de la inscripció es realitzarà fins el 15 de desembre de 2018 i constarà obligatòriament de: (una sola inscripció per producció)
 • Inscripció electrònica, cal omplir la butlleta d’inscripció telemàticament. La pots trobar en el següent enllaç: BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ , i al web del festival www.micevalencia.com
 • Un fotograma representatiu del curtmetratge
 • La Producció o Book Tràiler
 1. Atès que la producció se situa dins de l’àmbit educatiu dels centres docents la persona autoritzant de la seva presentació serà mestra, mestre, professora, professor, tutor, tutora o membre de l’equip directiu del centre dels alumnes i les alumnes que realitzen i / o actuen en la producció. Per tant seran aquests els responsables d’obtenir i custodiar totes les autoritzacions legals pertinents per part dels que ostenten la pàtria potestat dels menors d’edat participants, així com de les dades personals subministrades en les inscripcions i títols de crèdit de les produccions.
 1. Tant el fotograma com la Producció es presentaran en línia mitjançant qualsevol plataforma de descàrrega d’arxius (WeTransfer, Dropbox, Drive …) enviant i compartint l’enllaç de descàrrega dins de l’apartat corresponent de la butlleta d’inscripció o enviant-los al correu electrònic secretaria@festivalmice.com, indicant el títol i el centre educatiu, sempre abans de la fi del termini d’inscripció.
 1. L’Organització comunicarà a tots els contactes remesos a les inscripcions presentades la selecció o no de les seves produccions.
 1. L’Associació Cultural Jordi el Mussol, la Fundació Escola Valenciana, la Fundació pel Llibre i la Lectura (Full), la Federació AICE (AICCV) i la SAMC (À punt) com mitjà oficial de la MiCe, triaran un jurat format per professionals de l’audiovisual i de l’educació atorgant els següents premis dins de les categories de Produccions i Book Tràiler:
 • PREMI MiCe VALÈNCIA-ESCOLA VALENCIANA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL
 • PREMI MiCe VALÈNCIA-ESCOLA VALENCIANA 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • PREMI MiCe VALÈNCIA-ESCOLA VALENCIANA 2019 EDUCACIÓ SECUNDARIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 • PREMI MiCe VALÈNCIA-ESCOLA VALENCIANA 2019 EDUCACIÓ AMB NEE
 • PREMI MiCe VALÈNCIA-FULL 2019 BOOK TRÀILER INFANTIL
 • PREMI MiCe VALÈNCIA-FULL 2019 BOOK TRÀILER PRIMÀRIA
 • PREMI MiCe VALÈNCIA-FULL 2019 BOOK TRÀILER SECUNDÀRIA BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 • PREMI MiCe VALÈNCIA-AICCV 2019 A LA ACCESIBILITAT
 • PREMI MiCe VALÈNCIA-LA COLLA À PUNT 2019 ALS VALORS
 • PREMI MiCe VALÈNCIA 2019 A LA INCLUSIÓ
 • PREMI MiCe VALÈNCIA 2019 A LA IGUALTAT DE GENERE
 • PREMI MiCe VALÈNCIA 2019 A LA SOSTENIBILITAT
 • PREMI MiCe VALÈNCIA 2019 AL CENTRE EDUCATIU MES PARTICIPATIU
 1. També s’atorgarà un PREMI DEL PÚBLIC per a cada categoria de Producció i Book Tràiler.
 • PREMI DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL
 • PREMI DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • PREMI DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 • PREMI DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ AMB NEE
 • PREMI DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 BOOK TRÀILER EDUCACIÓ INFANTIL
 • PREMI DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 BOOK TRÀILER EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • PREMI DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 BOOK TRÀILER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 1. Aquest premi s’atorgarà mitjançant el recompte de visualitzacions consolidades a partir del dia 7 de gener de 2019 fins el 8 de febrer de 2019 a la plataforma de visualització triada per optar al PREMI DEL PÚBLIC en el canal de Youtube MICE VALENCIA 2019.

(Recordeu que l’ús d’imatges, melodies o cançons subjectes a drets d’autor pot portar al bloqueig de la plataforma de visualització de la producció, arribant a impedir la seva reproducció)

 1. En el recompte de les visualitzacions consolidades s’estarà a les condicions generals que regeixen per a la validació i consolidació d’aquestes a la plataforma de visualització tant en el període mínim de visualització, temps entre visualitzacions, utilització de robots, etc.
 1. Trobareu el procediment de visualització i recompte al web del festival MiCe (micevalencia.com) a l’apartat:MiCe 2019 / PREMIS AUDIOVISUALS MiCe.
 1. Les actes del jurat es podran consultar al web del festival MiCe (micevalencia.com).
 1. Els guardons seran lliurats en el transcurs de la Gala de Cloenda de la MiCe 2019. El lloc concret i l’hora del lliurament el podreu trobar al web de la MiCe (micevalencia.com).
 1. La participació en el PREMI AUDIOVISUAL MICE VALÈNCIA 2019 pressuposa la total acceptació d’aquestes bases, i de forma expressa:
 • L’AUTORITZACIÓ DE PUBLICACIÓ de la producció presentada dins de la plataforma triada per optar al PREMI DEL PÚBLIC mitjançant el recompte de visualitzacions.
 • L’AUTORITZACIÓ DE PROJECCIÓ en les projeccions escolars i en qualsevol altre acte públic o privat programat dins del festival MiCe 2019.
 • L’AUTORITZACIÓ DE EMISSIÓ del curtmetratge a través de qualsevol de les finestres (televisió, web) que À Punt considere, en el marc de les relacions entre la MiCe i la SAMC.
 1. La interpretació d’aquestes bases serà competència exclusiva de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL MUSSOL com a organitzadora de la MiCe 2019 (7a Mostra Internacional Cinema Educatiu).

Si tens algun dubte, per favor, posat en contacte amb nosaltres al correu electrònic secretaria@festivalmice.com

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA PARTICIPACIÓ.

Descarrega les bases 

[:]
SUBIR