Vivim envoltats d'imatges. La pantalla d'un telèfon mòbil, la d'un videojoc, la d'un televisor o ordinador, envaeixen la nostra quotidianitat a cada moment. Cada vegada la tecnologia audiovisual és més part de les nostres vides. No obstant això l'entrada d'aquests agents de canvi social a l'escola es mou a un ritme molt més lent.

És per això que creiem que ja va arribant el moment d'apostar seriosament per oferir als nostres xiquets, xiquetes i joves, així com a tota la societat en general, les armes que desxifren els codis mediàtics imperants. Aquests codis que permetran als nostres més menuts posseir els elements que desentranyen d'una manera crítica els missatges enviats pels mitjans i les imatges. I això només ho aconseguirem mitjançant l'educació. I no en una educació llibresca anquilosada al Segle de les Llums i els seus mètodes huitcentistes. Cal obrir l'educació a la realitat

actual, a Segle de la Imatge. Apostant per la MICE volem aportar el nostre gra de sorra a l'obertura educativa. Conèixer com es treballa en diferents parts del món, com es planteja aquesta educació és una manera d'enfrontar-nos al repte d'una nova manera d'encarar un ensenyament cada dia més democràtic i l'abast de tots.

 

Estic segur que els centenars de pel·lícules educatives o realitzades en un entorn d'aprenentatge que anem a gaudir durant el desenvolupament d'aquesta tercera MICE, així com les xerrades i tallers, ens ajudaran a encaminar els nostres objectius educatius alhora que ens mostrarà un ventall intercultural realitzat pels més joves que poques vegades s'ha pogut veure reunit en una mostra. Un festival, la MICE que posarà a València com a centre de l'educació i la comunicació a nivell mundial per uns dies. I esperem que per molt temps. A més divertint-nos i, sempre, amb un somriure.

Qui som

L'Associació cultural "Jordi el Mussol" que s'acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre d'Associacions de la "Comunitat" Valenciana, i a l'empar del que disposa l'article 22 de la Constitució; no tenint ànim de lucre

Acostament de la cultura de la imatge a la població infantil. Foment de noves formes d'oci. Foment de la comunicació audiovisual i intercanvi d'idees. La difusió i promoció de la cultura audiovisual en totes les seues manifestacions contribuint al lliure accés de tots els futurs ciutadans a la cultura en general.

Per al compliment dels fins establerts, l'Associació "Jordi El Mussol" organitzarà les següents activitats: 1. Trobades periòdiques entre professorat i altres agents de l'educació i comunicació. 2. Activitats encaminades a la promoció de l'audiovisual infantil ia la difusió de la cultura en el seu àmbit d'actuació. 3. Organitzar cursos, seminaris, mostres, festivals, conferències, classes o qualsevol tipus d'activitats, programes i esdeveniments que facilitin la consecució dels fins. 4. Establir i mantenir vincles, col·laboracions o convenis de caràcter cultural, tècnica o social amb tota mena d'òrgans i entitats de l'Administració pública o privada encaminats a la difusió de l'audiovisual entre els xiquets/es. 5. Impulsar l'ús de les noves tecnologies. 6. Establir i promoure l'intercanvi cultural a nivell internacional i estatal, per mitjà de la participació en congressos, tallers, festivals o trobades de qualsevol tipus. 7. Propiciar la circulació d'informació sobre serveis, béns i productes encaminats a la promoció i coneixement del món audiovisual entre la infantesa.

Atès que la MICE és un festival amb finalitat educativa i que promociona l'alfabetització audiovisual, donem pas a unes reflexions teòric-pedagògiques que justifiquen la importància de l'Educació Audiovisual en els nostres dies. En l'actualitat l'obtenció del coneixement es realitza de forma creixent tant per part dels xiquets, xiquetes i joves, com de la població adulta, mitjançant experiències intervingudes i dirigides, i cada vegada menys a través d'experiències directes amb la realitat i amb una innegable influència i contacte amb mitjans i tecnologies. Els mitjans i recursos tecnològics són una representació simbòlica de la realitat, no són la realitat mateixa. La informació emesa des dels mitjans està elaborada per altres éssers humans, amb tota la càrrega ideològica i d'interessos que suposa i és una representació realitzada mitjançant codis o sistemes de símbols que cada oient o espectador ha de descodificar per entendre la informació oferta. Si no dominen aquests codis, el receptor està en inferioritat de condicions respecte a l'emissor, pel que serà més fàcilment manipulable. Per tant, l'educació audiovisual, en l'actualitat és indispensable ja que un gran nombre de xiquets, xiquetes i joves inverteixen tantes hores davant d'una pantalla, siga aquesta del tipus que siga, com el temps que romanen a l'escola. Així reben una gran quantitat d'informació a través dels diferents mitjans de comunicació de masses. Un punt molt important avui en dia per al desenvolupament dels nens/es és una educació audiovisual que els permeta una actitud crítica cap als mitjans, així com conèixer-los per poder aprofitar adequadament. L'escola segueix estant dominada per la lletra impresa. Al nostre sistema educatiu li costa adaptar-se als avenços en els mitjans audiovisuals i la seua influència en els alumnes i es fa necessària una alfabetització audiovisual perquè els ciutadans puguen prendre decisions racionals, participar activament en la societat i en els propis mitjans, estenent la importància de l'educació audiovisual a l'educació democràtica.

Una àmplia gamma de públic i amb diferents interessos és el receptor de les activitats promogudes per la segona MICE. Atès que es programaran diferents esdeveniments l'espectre de públic s'ha ampliat. En primer lloc i com a sector més important: 1. Xiquets i xiquetes 2. Professionals de l'educació en tots els seus nivells 3. Estudiosos del cinema i de l'educació audiovisual 4. Professionals del cinema i mitjans de comunicació 5. Pares i mares 6. Públic en general

 

SUBIR